Водата за млекодайните крави

Водата за млекодайните крави

Тялото на една възрастна крава се състои от 56–81% вода и дневно тя изпива по около 70 л. Ето защо приемът на вода е от изключителна важност за правилното развитие и продуктивност особено на млекодайните крави. Животните, обаче, са чувствителни към качеството на водата, която консумират и ако водата е лоша, те може да намалят приема й, а оттук и да намалее млеконадоя.

Показатели, които влияят на вкуса на водата:
 
  • Минерализация на водата (TSD - концентрация на разтворени във водата вещества /обща/) – водата, приемлива за прием от млекодайните крави, трябва да е с TSD < 1000 ppm.
  • Обща твърдост – проведените изследвания на различни изследователски групи не са показали корелация между приема на вода с висока твърдост и заболявания или изменена функционалност на кравите. Въпреки това когато концентрацията на Сa и Mg /йоните на твърдостта/ надвишават 500 mg/l, трябва да се вземат предвид при дневната хранителна дажба на животните. Най-подходяща за водопой на млекодайни крави е вода 5–10°dH твърдос т- освен че е пивка и утолява жаждата, доставя и необходимите за масивната костна структура на кравата йони на калция.
  • Нитрати – приетите с водата нитрати в стомаха на кравата под действието на стомашната микрофлора се трансформират в нитрите, които попаднали в кръвообращението се свързват с хемоглобина и намаляват кислород пренасящата му функция; концентрацията на нитрати във водата не бива да превишава 44 mg/l. Високите нива на нитрати в диетата на кравата могат да доведат до намаляване на фертилността й, нерядко и до безплодие.
  • Сулфати – сулфатите във вид на соли на калция, магнезия и желязото са най- често срещани във водата; Високи нива на NaSO4 във водата действат слабително на кравите, но ако приемът е постоянен в рамките на 10-ина дни, животното се адаптира и диарията престава. Препоръчителните стойности на сулфатите във водата са както следва: за телета < 500 mg/l, за възрастни животни < 1000 mg/l; Повишените нива на сулфати, приети с водата, водят до намаляване маслеността на млякото, окислителен стрес за организма.
  • Хлориди – концентрации надвишаващи 250 mg/l придават солен вкус на водата, което води до намаляване на водопоя, поради неприятния вкус. Високите нива на хлориди също така причиняват дизфункция на храносмилателната система, в частност ферментацията в търбуха на животните се потиска.
  • Реакция на средата (pH) - няма проведени изследвания по проблематиката.
  • Натрий – наличието на високи нива натрий във водата рядко оказва нежелани ефекти върху здравето на животните, но трябва да се има предвид при определяне на дневната хранителна дажба.
  • Желязо и манган – нито желязото, нито манганът представляват здравен риск за кравите, но във високи концентрации (Fe > 0.3 mg/l и Mn > 0.05 mg/l)придават неприятен вкус на водата и животните ограничават приема й, което води до намаляване на млеконадоя.
  • Микробиология на водата – водата задължително трябва да се анализира периодично за наличие на коли форми, в противен случай съществува риск за излагане на животните на патогенни и инфекциозни заболявания.

Обратно