Какво да направя ако моята питейна вода е кладенчова?

Какво да направя ако моята питейна вода е кладенчова?

Ако имате собствен кладенец, Вие ще трябва да се подсигурите, Вашата вода да бъде безопасна за пиене.

Собствените кладенци трябва да бъдат тествани веднъж годишно за съдържание на нитрати и Колиформ бактерии, за да установите евентуално замърсяване на време.

По-чести тестове се извършват и за други замърсители, като пестициди и органика, ако установите някакъв проблем.

Свържете се с местния здравен департамент (РИОКОЗ) и местните публични водни дружества, които ползват подземни води, за да научите повече за качеството на подземните води в района и кои са най-често срещаните замърсители.

Обратно