Обработка на водата чрез обезсоляване

Обработка на водата чрез обезсоляване

През последните години проблемите за получаване на обезсолена вода от засолени подземни или морски води придобиват все по-голямо значение във връзка с нарастващия дефицит във водните баланси, даже за страни с относително богати водни ресурси.

Но с особена острота тези проблеми се поставят пред някои аридни райони, богати на природни ресурси, като Средна Азия, Близкия и Средния Изток, Северна Африка, Мексико, САЩ и др., където използването на тези ресурси е немислимо без наличието на достатъчни количества прясна вода.

Според съдържанието на соли природните води се разделят на следните четири категории:

  • 1. Пресни води (с общо съдържание на разтворени вещества до 1 г/л);
  • 2. Соленовати (със съдържание на разтворени вещества 1-3 г/л);
  • 3. Солени (със съдържание 3-10 г/л);
  • 4. Солени (със съдържание над 10 г/л).

Обезсоляването на водата може да бъде пълно или частично. В първия случай качествата на обезсолената вода се характеризират със съдържание на остатъчни соли от порядъка 1-2 мг/л, а понякога дори и части от милиграма. Във втория случай обезсоляването се води до постигане на показатели на обезсолената вода, отговарящи на изискванията на държавния стандарт за питейна вода. Обезсоляването на водата с оглед тя да се направи пригодна за питейни цели се нарича опресняване.

Обезсоляването и опресняването на засолени води може да се постигне чрез различни методи: дестилация, йонен обмен, електродиализа, химичен (чрез използване на реагенти за привеждане на разтворените съединения в неразтворими), замразяване, обратна осмоза и др. Изборът на метода за обезсоляване зависи от изискванията относно качествата на обезсолената вода и от икономически съображения.

Обратно