Механично пречистване на питейна вода

Механично пречистване на питейна вода

Механичното пречистване е най-грубият метод за филтрация. При преминаване на водата през порестата или влакнеста структура на механичния филтър, от нея се отделят големи неразтворени частици. Механични филтри се поставят, когато във водата присъстват пясък, ръжда и др. примеси с размер от 5-500 мкм.

Обратно