Пречистване на питейна вода, чрез метода сорбция

Пречистване на питейна вода, чрез метода сорбция

Това е метод, при който се използват филтри с активен въглен, които абсорбират хлор, фенол и неговите производни, а също и някои органични съединения, присъстващи във водата. Този метод се използва, когато трябва да пречистим водата и при това да съхраним присъстващите в нея полезни минерали. Особенно актуален е този метод при пречистване на вода от кладенци.

Обратно