Аква Ива Спринг - Централна система за пречистване на вода

ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА
 
С помощта на централната пречиствателна система  Аква Ива Спринг разполагате с кристално чиста,здравословна и вкусна вода директно от крановете във Вашия дом! Екзотичните бутилки с вода, диспенсери, кани-филтър и всякакви филтри за крана във Вашата кухня са минало.

 
Технически характеристики:

  • Производителност - 4000 литра вода за денонощие ;
  • Макс. налягане на захранващата вода– 6 бара ;
  • Макс. Температура на захранващата вода - 45°С ;
  • Присъединителни връзки – 1/2" ;
  • Размери ( височина , широчина , дълбочина ) в мм – 1600 / 1000 / 300 ;

АКВА ИВА СПРИНГ ПРЕЧИСТВА ВОДА ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП ИЗТОЧНИЦИ!
 
Специфичното при Аква Ива Спринг е, че може да пречиства  вода практически от всякакъв тип източници: централна водопреносна мрежа, подземни и повърхностни водоизточници. Пречистването се осъществява посредством мембранна филтрациянанофилтрация.
 
Дори вода, която сте си мислили, че никога не би могла да се използва за питейни нужди /вода от кладенец,река,езеро и др./, с помощта на Аква Ива Спринг ще е кристално чиста и здравословна.
 
 
КЪДЕ НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ АКВА ИВА СПРИНГ?
 
Инсталацията е създадена за бита. Конструирана е така, че да не изисква ежедневна човешка намеса и да доставя кристално чиста и безопасна вода в количества, които задоволяват всички нужди от вода в един дом.
Аква Ива Спринг може да се прилага също така успешно и в хотели, болнични заведения, ресторанти, хранително-вкусова промишленост и навсякъде, където има необходимост от качествена питейна вода.

 
ПРЕДИМСТВА НА АКВА ИВА СПРИНГ
 
  • Едновременно филтрира, дезинфекцира и омекотява;
  • Успешно блокира и отстранява бактерии,вируси и цисти заедно с технитеметаболитни продукти/ендотоксини/;
  • Ежедневната работа на инсталацията не изисква човешка намеса; 
  • Липсват химикали и реагенти;
  • Самопочистващ цикъл при начало на работа;