Качеството на водата в Европа

Качеството на водата в Европа

Европейските държави изпитват затруднения да покриват стандартите за качество на отпадъчните вода, заложени в Директива 1990. Последни проучвания показват,че общо 6331 области в общността не се справат със стандартите.

Най- много нарушения са отчетени в Румъния (2476), Испания (1148), България (901) и Унгария (631).

Издадената през 1990 Директива за качество на водите засяга управление и контрол по процесите на събиране, отвеждане, пречистване и заустване на битови и индустриални отпадъчни води. Заложена е още и програмна рамка, според която до края на 2018г. всички води втора категория - за плажуване, аква спорт, водопой и др. дрябва да покриват стандартите поне на "задоволително" ниво. Румънският евродепутат Виктор Бостинару, представи вчера в Брюксел, последните данни от направените  проверки в станите членки от Евросъюза като уточни:
"Предстои ни да инвестираме чрез Европейския Кохезионен фонд близо един милиард евро, пари на данъкоплатците, в различни инфраструктурни проекти и особено настойчиво ще следим за промени в отношението на страните, изоставащи с въвеждане на единните европейски стандарти за качество на отпадъчните води." И допълни: "Всяка държава се нуждае от финансиране за реализация на мащабни инфраструктурни "зелени" проекти в сектор "Води", за да се ускори постигането на минимални стандарт за качеството на водите в цялата европейска общност.
 
Инвестирането в модерни пречиствателни станции ще подсигури опазване здравето на хората, биоразнообразието в уникални екосистеми, ще спести енергия, ще намали употребата на химически реагенти, ще подпомогне индустрията и дори ще открие нови работни места"

Обратно