Вода от централната водопреносна мрежа

Вода от централната водопреносна мрежа

Проблемът с питейната вода, която тече във водопреносната мрежа не е в качеството на нейното пречистване. На изхода, на пречиствателните станции за питейни води, водата обикновено е с добри качества. Проблемът е от друго естество – водопреносната мрежа.

С конвенционалните методите за пречистване на питейна вода, използвани в пречиствателните станции за питейна вода у нас, както и в повечето страни по света, не може да се постигне пълно отстраняване на микроорганизмите. Така  част от микроорганизмите, които са се съдържали в „суровата”, непречистена вода преминават във водопреносната мрежа. Една част от тях са опасни патогени, които могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми. За щастие, в повечето случаи, количеството им във водата не е опасно за човек. Но с времето тези организми образуват така наречения „биофилм” по вътрешната повърхност на тръбите. В началото биофилмът покрива плътно повърхността им  и има стабилна структура. Населяващите го организми се хранят, размножават и умират. Биофилмът увеличава дебелината си. До тези организми които са от най вътрешната страна не достигат достатъчно хранителни вещества и кислород. Те отмират и образуват кухини. Така биофилма вече придобива пореста структура, която не е стабилна. Често големи парченца от него, съдържащи милиарди клетки на микроорганизми,  попадат в питейната вода и то в количества  които реално могат да предизвикат сериозни проблеми за здравето на човек. Това се нарича „вторично замърсяване”. Колкото по - отдалечен е крайния потребител от източника на питейна вода (пречиствателната станция), толкова по - дълъг е пътя на водата и по-голяма вероятността от вторичното й замърсяване.
За да избегнат зараза, доставчиците на питейна вода добавят хлор във водата с цел дезинфекция. Хлора унищожава или намалява до безопасни количества патогенните микроорганизми. Но влошава качествата на водата.
 
Разбира се, проблемите на водопреносната мрежа у нас не се изчерпват с образуването на биофилм.
 
С Homespring™ опасност от  вторично замърсяване на водата не съществува по две причини:
1. Качеството на филтрирането на водата е на много по-високо ниво. Количествата микроорганизми, които има вероятност да преминат през филтъра са пренебрежимо малки.
2. Пътят на водата от филтъра до Вас  е много кратък. Така дори да попаднат някакви микроорганизма във водата, те няма да имат достатъчно време да се отложат по повърхността на тръбите и няма да са в достатъчно количество за да образуват биофилм.

Обратно