Какво е колоиден индекс на водата?

Какво е колоиден индекс на водата?

Колоидният индекс е величина, която отчита степента на замърсеност на водата по отношение наличието на механични примеси и колоидни частици, а оттам и пригодността на водата да се подава за дълбоко очистване към инсталации за обратна осмоза.

Знанието на колоидния индекс е от съществено значение за:

  • Оценка ефективността на различни водоподготвителни и пречиствателни процеси;
  • Прогнозиране скоростта на колматация на мембранните повърхности при филтрация на водата.

Същност на метода:


Водата се филтрува през мембранен филтър с размер на порите 0.45μm при постоянно налягане (2,1 атм.) и постоянна температура. Колоидният индекс се изразява чрез отношението на продължителността на пълнене на измервателния цилиндър с филтрирана вода в началото на експеримента и след определено време (през което филтрацията на вода не е спирала и съответно по мембранната повърхност на филтъра се е натрупала утайка).

Или с други думи казано, отчетеното съотношение силно зависи от избрания времеви интервал между двете замервания. Стандартно това време е около 15 минути.

Обратно