Обезсоляване чрез дестилация

Обезсоляване чрез дестилация

Обезсоляването на водата чрез изпарение и охлаждане на парата (дестилация) е един от най-често използваните методи при води с голямо съдържание на соли (над 10 г/л). Чрез този метод може да се получи както частично, така и напълно обезсолена вода.

За изпарение на водата служат специални котли-изпарители, които се различават по вид на изразходваната енергия, по конструкция и производителност. Най-често като топлоносител се използва прегрята пара, произведена в специален парен котел. За да се получи вода с висока степен на обезсоляване, трябва да се предотврати попадането в дестилата на отделни капки необезсолена вода, които влошават качеството му.
 
Дестилацията е метод, който може да се прилага по четири основни начина - обикновена, многостепенна флаш дестилация, термокомпресорна и вакуумна дестилация.
 
Един от най-тежките проблеми при обезсоляването на водата чрез дестилация е отлагането по стените на котлите и серпентините на накипи, от там бързо амортизиране на техниката от солите, намаляване на топлинните загуби и електропотреблението.
 
Най-големият завод за обезсоляване и пречистване на морска вода в Европа се намира в Барселона и е с капацитет 200 000 m3/ден. Заводът за този алтернативен метод за набавяне на пречистена сладка вода за битови и промишлени нужди функционира от 2009 г. Инсталацията е проектирана да доставя вода за около 1.5 млн. жители. Този проект за обезсоляване и пречистване включва прием на морска вода, подводен тръбопровод, помпена станция, тръбопровод между помпената станция и инсталацията за обезсоляване, като пречистваните води се изпомпват до резервоар, водопровод за обратно заустване на отпадните води и пречиствателна станция за отпадъчните води.

Обратно