Какъв е стандарта за питейни води?

Какъв е стандарта за питейни води?

Стандартите за за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели се определят от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всички стандарти са описани в НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Водните доставчици не може да доставят вода, която не покрива тези стандарти. Вода, която покрива тези стандарти е безопасна за пиене, въпреки че хората със слабa имунна система и децата може да имат по-специални изисквания.

Обратно