Каква вода да пием?

Каква вода да пием?

Водата, която е била подложена на някакъв вид замърсяване е енергийно мъртва вода. Такава е водата в градските водопроводи - там водата минава през ръждясали тръби, подложена на хлориране, тя съдържа хлор, вредни хлорни и други химически съединения, тежки метали и др. Тази вода съществено се различава от живата структурирана вода, съдържаща се в организма и в биомолекулите.

Употребявайки хлорна вода, ние ежедневно унищожаваме организма си и го подлагаме на риск от заболяване на рак на дебелото черво, пикочопроводящите пътища, мозъка и др., тъй като хлорът образува с органическите съединения във водата трихометани, които са канцерогенни и водят до злокачествени тумори.
 
Използвайки водопроводната вода за пиене, човек системно разрушава своите вътрешни структури. За да се възстановят тези структури (при процесите на саморегулация), организмът трябва да изразходва голямо количество биоенергия, която отива за постоянно преработване на водопроводната вода, придавайки й еднородна структура, съответстваща на течностните среди на организма. 
 
Поради това, за да облекчи работата на организма по преструктуриране на водата и да акумулира определен запас от биоенергия, която ползва за други цели, е необходимо да се употребява пречистена вода, която допълнително изкуствено да се обработи по различни методи, за да се получи молекулярна структура, близка до структурата на леда.
 
А именно такава вода може да се получи по следните начини:
  • Чрез замразяване и разтапяне на обикновената вода от водопровода;
  • Чрез намагнитване;
  • Чрез минерализиране чрез скъпоценни метали;
  • Чрез минерала шунгит;
  • Чрез престояване на кварц във водата (кварцова, силициева вода);
  • Чрез електролиза - получаване на електроактивирана вода - алкална или киселинна.
 
Водопроводната вода се пречиства чрез филтри, които не само прочистват водата, но и също я обогатяват с полезни микроелементи: сребро, магнезий, силиций и др. Така водата става лечебна.
 
Аква Продукти ООД предлага филтърна система Аква Ива 3 със сребърен филтър.

Обратно