Обеззаразяване на водата чрез сребро

Обеззаразяване на водата чрез сребро

Отдавна е известно, че йоните на среброто, внесени в много малки концентрации във водата, убиват намиращите се в нея микроорганизми и водорасли. "Сребърната вода", съдържаща определено количество йони на среброто, притежава високи бактерицидни свойства.

Тя може с успех да се използва за обеззаразяване на неголеми количества вода, особено в случаите, когато изискванията към обеззаразената вода са високи или когато се налага обеззаразените продукти (вода, безалкохолни напитки и др.) дълго да се съхраняват. Бактерицидното действие на среброто е по-силно от действието на хлора и други силни окислители. 

Обратно