Система за обратна осмоза RO 5 за ресторант

Система за обратна осмоза RO 5 за ресторант
Възложител: Ресторант - Каприз ЕТ
Населено място: гр.Ямбол

Запитване за индивидуален проект


Споделете