Пречистване на питейни води в цеховете на АЕЦ – Козлудуй

Възложител: Стромет 2004 ООД
Населено място: гр.Козлодуй

През месец Февруари 2015г. е сключен договор с фирма Стромет 2004 ООД гр.Козлудуй за доставка на 10бр.филтърни системи Аква Ива 3 за пречистване на питейни води в цеховете на  АЕЦ – Козлудуй.

През месец Юни 2015г. доставката и монтажът са завършени.

Запитване за индивидуален проект


Споделете