Реконструкция и модернизация на реагентна пречиствателна станция

Възложител: ХЕС АД
Населено място: гр.Ямбол

През м.Август, 2015 г. въз основа на Договор за проектиране, реконструкция и модернизация на обект ПСИОВ, между Аква продукти ООД и ХЕС АД, бе извършена реконструкция и модернизация на реагентна пречиствателна станция.

Пречиствателната станция е предназначена да пречиства производствени отпадъчни води от галваничен (хромажна и поцинковъчна линия) и бояджийски участъци на фирма ХЕС АД. Общият обем на водите, които се обработват е около 20-50 м3/ден.

Фирма Аква продукти ООД реализира проекта като наложи нови технически и технологични решения. Извърши доставка и монтаж на машинно технологично оборудване, реконструкция и ремонт на съществуващи възли, пусково-наладъчни дейности на монтираните съоръжения и доказване на параметрите на пречистената отпадъчна вода. Въведе напълно автоматичен режим на управление на процесите и мониторен контрол от разстояние. (Последните 3 снимки показват как изглеждаше старата пречиствателна станция.)

Запитване за индивидуален проект


Споделете