Инсталация за допълнително пречистване

Инсталация за допълнително пречистване
Възложител: Палфингер Продукционстехник ЕООД
Населено място: с.Тенево, обл.Ямбол

Инсталация за допълнително пречистване на индустриални отпадъчни води след хромажен цех: редуциране на тривалентен хром и други метални йони. 20м3/ден.

Запитване за индивидуален проект


Споделете