Пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води 24 000

Възложител: Свилоцел ЕАД
Населено място: гр.Свищов

На 23.12.2010г. бе въведена в експлоатация най-голямата Пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води с капацитет 24 000 м3/ден (1200 м3/час ). Отпадъчните води са формирани от площадката на Свилоза АД, гр.Свищов. Проекта бе реализиран от Аква продукти ООД. Министър-председателят на България Бойко Борисов преряза лентата на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на „Свилоза” АД, с което официално тя бе пусната в експлоатация. Това съвпадна с честването на 45 години от създаването на предприятието. Отстраняването на технологични и технически проблеми, проектиране на нови линии и възли и въвеждането им в експлоатация бе реализирано от Аква продукти ООД. Достигнати са намаляване на ХПК( химическа потребност от кислород) с над 60 %, намаляване на неразтворени вещества с над 70 %. Проекта бе реализиран от Аква продукти ООД, със съдействието на Аква Био Хим ООД, Радком 2004 ЕООД, ЕТ „ Динков Проект” и др., т.е. изцяло от български дружества. Пречистването на 24 000 м3/ден индустриални отпадъчни води, еквивалентни по замърсеност на отпадъчните води от 500 000 град ) е сериозен финансов, организационен и високо технологичен проект, доближаващ ни към модерния свят.

Запитване за индивидуален проект


Споделете