Пречиствателна станция за битови отпадъчни води - Училище

Пречиствателна станция за битови отпадъчни води - Училище
Възложител: Училище - Община Сливен
Населено място: с.Сотиря, Сливенска област

Училище, 6 м3/ден.

Запитване за индивидуален проект


Споделете