Изградена система за отстраняване на патогени

Възложител: Санаториум на МО Св. Богородица
Населено място: Нареченски бани

HOMESPRING
Захранващите води с висока мътност (6-10NTU), висока органика и наличие на E-Coli. След Homespring - 8 броя, мътността е редуцирана под 0.12NTU, подобрени са органолептичните качества на водата и всички видове патогени са отстранени.

Запитване за индивидуален проект


Споделете