Централна система за пречистване Аква Ива Спринг

Цена: 4776.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Производител: Аква продукти

Продуктов номер: AQUA SPRING

Кратко описание:
С помощта на централната пречиствателна система Аква Ива Спринг разполагате с кристално чиста,здравословна и вкусна вода директно от крановете във Вашия дом! Екзотичните бутилки с вода,диспенсери,кани-филтър и всякакви филтри за крана във Вашата кухня са минало.


Изпратете запитване за този продукт

Аква Ива Спринг пречиства вода от всякакъв тип източници!
 
Специфичното при Аква Ива Спринг е, че може да пречиства вода практически от всякакъв тип източници - централна водопреносна мрежа, подземни и повърхностни водоизточници. Пречистването се осъществява посредством мембранна филтрация - нанофилтрация.
 
Дори вода, която сте си мислили, че никога не би могла да се използва за питейни нужди (вода от кладенец, река, езеро и др.), с помощта на Аква Ива Спринг ще е кристално чиста и здравословна.
 
Къде намира приложение Аква Ива Спринг?
 
Инсталацията е създадена за бита. Конструирана е така, че да не изисква ежедневна човешка намеса и да доставя кристално чиста, и безопасна вода в количества, които задоволяват всички нужди от вода в един дом. Аква Ива Спринг може да се прилага също така успешно и в хотели, болнични заведения, ресторанти, хранително-вкусова промишленост и навсякъде, където има необходимост от качествена питейна вода.

Предимства на Аква Ива Спринг
 • Едновременно филтрира, дезинфекцира и омекотява;
 • Успешно блокира и отстранява бактерии,вируси и цисти заедно с технитеметаболитни продукти/ендотоксини/;
 • Ежедневната работа на инсталацията не изисква човешка намеса;
 • Липсват химикали и реагенти;
 • Самопочистващ цикъл при начало на работа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производителност 4000 литра вода за денонощие
Максимална температура Захранваща вода - 45°С
Максимално налягане Захранваща вода - 6 бара
Присъединителни връзки 1/2"
Размери, височина/широчина/дълбочина 1600 / 1000 / 300 мм

Какво е мембранна филтрация?
 
Мембранната филтрация е  нова технология за пречистване и допречистване на води. Тя е основана на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат - пречистена вода, и концентрат - елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.
 
Мембранната филтрацията е бързо  набиращ популярност метод за обработка на питейни води, който гарантира пречистване на основни замърсители във водата.
 
Основните методи на мембранната филтрация за производство на питейна вода са ултрафилтрация, нанофилтрацията и обратната осмоза.
 
Какво е нанофилтрация?
 
Нанофилтрацията е процес на разделяне на водната среда с помощта на мембрани, имащи по-малка плътност и по-голяма проницаемост на селективния слой, отколкото обратната осмоза. Нанофилтрационните мембрани в сравнение с обратноосмотичните имат понижена селективност, повишена  проницаемост  и по-ниско работно налягане при една и съща производителност. Благодарение на това, че нанофилтрационните мембрани ефективно снижават цветността и окисляемостта на изходната вода (95%), напълно отделят пестициди, солите на твърдостта (50-80%) и отстраняват микробиологично  замърсявяне (99.99%), може да счетем процеса за технология за получаване на питейни води от всички възможни източници. Методът позволява да се получи мека вода  с частично съхранени в нея хлориди и бикарбонати, т.е. по-пригодна за питейни цели, отколкото метода обратна осмоза.
 
Предимства на нанофилтрацията:
 • Не задържа жизненоважни елементи и минерали;
 • Производство на алкална вода;
 • Ниски операционни разходи;
 • Произвежда вода с балансиран вкус;
 • Специфична особеност на нанофилтрацията е отстраняване то на многовалентни йони;
 • Базира се на физични процеси и не използва химикали и реагенти;
 • Гарантирано отстранява бактерии, вируси, цисти - 99.999%.