Филтър за вода Stella

Производител: Puricom Испания

Продуктов номер: Stella

Кратко описание:
Филтърната система за вода STELLA е от серията Standard Family - Puricom, Испания.

Петстепенна система за мембранна филтрация, предвидена за монтаж под кухненския плот. Филтърната система за вода STELLA подобрява вкусовите качества на водата, отстранява хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми.

Системата за мембранна филтрация съдържа:
 • Механичен филтър 5 мкм, изработен от порест полипропилен - задържа  механични замърсявания във водата с размер до 5 мкм. Служи за отстраняване на механични примеси - пясък, ръжда и др. Подменя се на 12 месеца;
 • Филтър активен въглен (GAC) - вложен е специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца;
 • Карбонов блок филтър от висококачествен пресован активен въглен (BLOCK) - задържа хлор и неговите съединения, както и част от органичните съединения, намиращи се във водата. Необходим за предпазване и удължаване на живота на мембраната. Подменя се на 12 месеца;
 • Мембранен елемент 50 GPD Greenfilter RO - обратна осмоза. Подменя се на 24 - 36 месеца;
 • Пост-филтър - съдържа селектиран гранулиран въглен. Подменя се на 12 месеца;
 • Филтърни тела 10" за филтърните елементи - 3 бр.;
 • Канелка (батерия) за чиста вода;
 • Мембранен съд 16 л. - метален, вътрешно покритие БУТИЛ, макс. раб. налягане 7 бара, диаметър 280 мм, височина 420 мм;
 • Гъвкави връзки от полиетилен.
 • * Подмяната на елементите зависи главно от качествата на захранващата вода!
   
Пречистената вода е подходяща за:
 • Пиене;
 • Приготвяне на храна и напитки;
 • Приготвяне на храна за бебета и малки деца;
 • Употреба от хора, предразположени към проблеми с бъбреците;
 • Приготвяне на кристални ледени кубчета;
 • Измиване и накисване на хранителни продукти;
 • Системата е подходяща за пречистване на вода от централната водопреносна мрежа. При захранване от собствен водоизточник е възможно да се наложи използването на допълнителни филтри.

Предимства на системата:
 • Евтина поддръжка;
 • Бърз и лесен монтаж;
 • Без носене на тежки туби с вода и изхвърляне на пластмаса!  

Характеристики на системата:
 • Отстранява хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми;
 • Ниски операционни разходи;
 • Производителност - около150 л/денонощие;
 • Ширина/дълбочина/височина - 410 мм / 250 мм / 365 мм.
   
Монтаж на системата
 
Системата се монтира под кухненска мивка или друго удобно за потребителя място в близост до водоизточник. Монтажът може да бъде извършен самостоятелно или от ВиК специалист. Комплектът към филтърната система за вода включва всички необходими елементи за осъществяване на монтажа ѝ. При спазване на Инструкцията за монтаж, системата се поставя лесно и безпроблемно.
 
При възникнали въпроси относно монтажа може да ни потърсите на посочените телефони.
 
Към инсталацията е предвидена батерия (канелка) за ползване и употреба на вода само от мембранната инсталация. Това е практично и хигиенно удобство да не се смесват пречистените води с води за битови цели. Батерията  е с малки размери, красив дизайн, удобна за ползване и не пречи на другите домакински дейности около кухненската мивка
 
ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖ И СМЯНА НА ФИЛТЪРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ФИЛТЪРНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПРЕПОРЪЧВАМЕ РАБОТА С ДОБРЕ ИЗМИТИ РЪЦЕ ИЛИ РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производителност 150 л/денонощие
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Солесъдържание на захранващата вода до 1000 мг/л (ВиК захранване)
Температура на захранващата вода 4 - 38 ºС
Ширина/дълбочина/височина 41 / 25 / 36.5 см
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВЪВ ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА ВОДА
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Температура на водата 4 - 38ºС
pH: 3-11
Солесъдържание на захранващата вода до 1000 мг/л
Мътност не по-висока от 1 NTU
Важно! Ако характеристиките на входящата вода
не съответстват на посочените, това може
да намали ресурса на филтрите и мембраната,
както и дебита на пречистената вода.

Брошура Филтър за вода Stella (на Английски език).
Изтегли (PDF 0.4MB)
Как се пречиства водата чрез системата
 
Пречистването се осъществява в пет етапа:
 
І-ви етап - Филтруване на водата през механичен филтър 5 мкм. Поради порестата си структура с голямо количество пори, механичният филтър притежава големи абсорбционни свойства. Задържа механични замърсявания - пясък, тиня, утайки, ръжда и др. с размер до 5 мкм. Ефективно предпазва другите филтърни елементи в 
 
системата за пречистване на питейни води.
 
ІІ-ри етап - Филтруване на водата  през филтър активен въглен (GAC). Отстраняват се механични примеси, неприятен вкус и мирис. Филтърът задържа хлорорганични съединения, като по този начин предпазва мембраната от вредното въздействие на хлорните продукти.
 
ІІІ-ти етап - Карбонов блок, филтър от висококачествен пресован активен въглен (BLOCK) - Задържа хлор и неговите съединения, част от органичните съединения във водата, като по този начин предпазва мембраната от вредното въздействие на хлорните продукти.

ІV-ти етап - Мембранен елемент - предлага се вариант обратна осмоза.
 
Мембранната филтрация е принципно нова технология за пречистване и допречистване на води. Тя е основана на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат - пречистена вода, и концентрат - елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.
 
Мембранната филтрация е прецизен метод за пречистване на водата и подобряване на цвета, и вкусовите ѝ качества. След мембранна филтрация водата е с балансиран солеви състав, отсъстват органични продукти и тежки метали, водата е с гарантирана стерилност - без наличие на бактерии, вируси, цисти.

Мембраната за обратна осмоза е с размер на порите, съответстващ на размера на молекулата на водата 0.0001-0.001 мкм. През нейните пори могат да преминат само молекулите на водата, разтворените газове и едновалентни минерални соли. Отстранява много малки молекули, омекотява, обезцветява, отстранява нитрати, сулфати, йони, вируси. Мембраната не пропуска органичните съединения на хлора, пестициди, хербициди и др.
 
Обратната осмоза е технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.
 
Вода, произведена чрез метода на обратна осмоза има следните характеристики:
 • Нисък солеви състав (солесъдържание TDS - под 50 мг/л), подходяща за ежедневна употреба, диети, приготвяне на напитки;
 • Стерилна вода по отношение на патогенни микроорганизми;
 • Произвежда вода с балансиран вкус;
 • Базира се на физични процеси и не използва химикали и реагенти;
 • Гарантирано отстранява бактерии, вируси, цисти - 99.99%;
 • Ниски операционни разходи.
   
V-ти етап - Постфилтър - съдържа селектиран гранулиран въглен, отстранява остатъчни частици, летливи субстанции, овкусява водата.