Филтър за вода Аква ИВА 2

Производител: Аква продукти

Продуктов номер: IVA2

Кратко описание:
Двустепенна система за мембранна филтрация, предвидена за монтаж над кухненски плот. Филтър за вода Аква Ива 2 заема минимално място и пречиства водата от хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми. Системата е подходяща за пречистване на вода от централната водопреносна мрежа. При захранване от собствен водоизточник е възможно да се наложи използването на допълнителни филтри за предочистка. 

Системата за мембранна филтрация съдържа:
 • Предфилтър – вложен е  специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца;
 • Мембранен елемент – предлага се в 2 варианта – нанофилтър или обратна осмоза. Подменя се на 24 – 36 месеца;
* Подмяната на елементите зависи главно от качествата на захранващата вода!


Пречистената вода е подходяща за:
 • Пиене;
 • Приготвяне на храна и напитки;
 • Приготвяне на храна за бебета и малки деца;
 • Употреба от хора, предразположени към проблеми с бъбреците;
 • Приготвяне на кристални ледени кубчета;
 • Измиване и накисване на хранителни продукти.
   
Характеристики на системата:
 • Отстранява хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми;
 • Не задържа жизненоважни минерали;
 • Ниски операционни разходи;
 • Производителност – около 150 л/денонощие;
 • Ширина/дълбочина/височина -15 / 15 / 35 см.
   
Предимства на системата:
 • Достъп до гарантирано чиста и здравословна вода
 • Премахва до 99.99% от вредните бактерии и вируси във водата
 • Пестите пари
 • Пречиства водата без никакви химикали
 • Евтина поддръжка
 • Бърз и лесен монтаж
 • Без повече носене на тежки туби с вода и изхвърляне на пластмаса!
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ С НАНОФИЛТЪР
Производителност 13 л/ч
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Солесъдържание на захранващата вода 1000 мг/л
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ С ОБРАТНА ОСМОЗА
Производителност 6 л/ч
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Солесъдържание на захранващата вода 1000 мг/л
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВЪВ ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА ВОДА
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Температура на водата 4 - 38ºС
pH: 3-11
Солесъдържание на захранващата вода до 1000 мг/л
Мътност не по-висока от 1.0 NTU
Важно! Ако характеристиките на входящата вода
не съответстват на посочените, това може
да намали ресурса на филтрите и мембраната,
както и дебита на пречистената вода.

Брошура мембранна филтрация Аква Ива.
Изтегли (PDF 1.41MB)
Инструкция за монтаж.
Изтегли (PDF 0.8MB)
Как се пречиства водата чрез системата
 
Пречистването се осъществява в два етапа:
 
І-ви етап - Предфилтър - съдържа специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис.Задържа хлорорганични съединения , като по този начин предпазва мембраната от вредното въздействие на хлорните продукти.
 
ІІ-ри етап - Мембранен елемент - предлага се в 2 варианта - нанофилтър или обратна осмоза,по избор на клиента. 
 
Мембранната филтрация е принципно нова технология за пречистване и допречистване на води. Тя е основана на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат- пречистена вода, и концентрат- елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.
 
След мембранна филтрация водата е с балансиран солеви състав, отсъстват органични продукти и тежки метали, водата е с гарантирана стерилност- без наличие на бактерии, вируси, цисти.
 
Мембраната за обратна осмоза е с размер на порите  съответстващ на размера на молекулата на водата  0,0001-0,001мкм  . През нейните пори могат да преминат само молекулите на водата,разтворените газове и едновалентни минерални соли. Отстранява много малки молекули,  омекотява, обезцветява, отстранява нитрати, сулфати, йони, вируси. Мембраната не пропуска органичните съединения на хлора, пестициди, хербициди и др.
 
Обратната осмоза е технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.
 
Вода, произведена чрез метода на обратна осмоза има следните характеристики:
 • Нисък солеви състав /солесъдържание TDS - под 50 мг/л, подходяща за ежедневна употреба, диети, приготвяне на напитки;
 • Леко кисела вода;
 • Стерилна вода по отношение на патогенни микроорганизми.
   
На пазара добре позната и приета е мембранната филтрация обратна осмоза.
 
Мембраната за нанофилтрация е с размер на порите 0.001-0.01 мкм. Отстранява малки молекули, частично омекотява, отстранява вируси. Задържа органични съединения с мол. маса по-голяма от 300 Д и пропуска от 20-90% от разтворените соли в зависимост от структурата на мембраната. Отстранява органични и неорганични разтворени вещества, бактерии, вируси, патогенни микроорганизми и много други нежелани замърсители, но запазва част от здравословните минерали във водата.
 
Предимства на нанофилтрацията:
 • Не задържа жизнено важни елементи и минерали;
 • Производство на леко алкална вода;
 • Произвежда вода с балансиран вкус;
 • Специфична особеност на нанофилтрацията е отстраняването на многовалентни йони;
 • Базира се на физични процеси и не използва химикали и реагенти;
 • Гарантирано отстранява бактерии, вируси, цисти – 99.99%;
 • Ниски операционни разходи.
   
В последните години се разви успешно технологията на филтрация през наномембрани. Нанофилтрацията се използва за получаване на чиста вода, от която не са отстранени жизненоважните соли и елементи. Пречистената с нанофилтрация вода се доближава по състав до снежната вода, получена от разтапянето на ледниците, считана за най-екологична и полезна за човека.
 
Сравнение между обратна осмоза и нанофилтрация
 
Обратната осмоза се явява най-универсалната технология за пречистване на води, защото е в състояние да редуцира едновременно няколко вида замърсители във водата и по този начин да гарантира качеството и. Обратната осмоза е комплексна технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.
 
Нанофилтрацията е междинно звено, по показатели на процеса нанофилтрацията съвместява предимства и на ултрафилтрацията, и на обратната осмоза. Ползвайки нанофилтрация може да се достигнат 60-98% редукция на редица разтворени вещества, спрямо 97-99.5% селективност за обратната осмоза. В много случаи дълбокото обезсоляване на водата не е необходимо , а е и икономически нерентабилно, по тази причина може да счетем нанофилтрацията за идеалната технология за получаване на питейни води от всички възможни източници. Методът позволява  да се получи мека вода  с частично съхранени в нея хлориди и бикарбонати,  т.е. по- пригодна за питейни цели, отколкото обратноосмотичната вода.
Сертификат за филтърна система Аква Ива.
Изтегли (PDF 4.75MB)
Протокол NF пречистена вода Ямбол.
Изтегли (PDF 0.8MB)
Протокол RO пречистена вода Ямбол.
Изтегли (PDF 0.8MB)
Протокол пречистена вода Сливен.
Изтегли (PDF 0.8MB)
Протокол пречистена вода Ст.Загора.
Изтегли (PDF 0.8MB)
Протокол пречистена вода Хасково.
Изтегли (PDF 0.8MB)