Класически активен въглен

Продуктов номер: 291507

Кратко описание:
Филтър активен въглен Класик е първото звено от филтърна система за пречистване на вода Аква Ива 2 и Аква Ива 3. Използва се като предварителна обработка на водата преди тя да постъпи към мембраната.

Дължина 11", диаметър 2.5", присъединителна връзка ¼, раб. температура 4-38°C, макс. налягане 8 бара, максимален дебит - 1.9 л/мин.
Подменя се на 1 година (7560 л).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дължина 11''
Максимално работно налягане 8 бара
Диаметър 2.5''
Максимален дебит 1.9 л/мин
Температура на захранващата вода 4-38°C
Присъединителни връзки 1/4