Мембрана обратна осмоза Greenfilter RO 50 GPD

Производител: Greenfilter

Продуктов номер: 767201

Кратко описание:

Мембраната Greenfilter RO 50 GPD е с производителност около 7 л/час (повече информация).

Мембраната за обратна осмоза Greenfilter RO 50 GPD е с размер на порите, съответстващ на размера на молекулата на водата 0.0001-0.001 мкм. През нейните пори могат да преминат само молекулите на водата, разтворените газове и едновалентни минерални соли. Отстранява много малки молекули,  омекотява, обезцветява, отстранява нитрати, сулфати, йони, вируси. Мембраната не пропуска органичните съединения на хлора, пестициди, хербициди и др.
 
Мембраната е изработена от спирално навити полиамидни влакна с размери, мм:
Код A B C D E
767201 298 30 17 44.5 239
 
Мембраната е предназначена за битови системи за пречистване и притежава:
  • Ефективност на пречистване -  95%;
  • Производителност – около 7 л/ч;
  • Размер на порите – <0.001 микрона;
  • Обработва вода със солесъдържание до 1000 мг/л;
  • Дълъг срок на годност - от 2-5 години (в зависимост от характеристиките на захранващата вода).
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕМБРАНАТА
Производителност около 168 л/денонощие
Работно налягане 10 бара
Работна температура 45°С
Диапазон на рН на входящата вода 2-11
Размер на порите < 0.001 мкм
Максимална устойчивост на хлор < 0.1 ррм
Солесъдържание на захранващата вода 1000 ррм
Мътност на захранващата вода < 1 NTU