Филтър за вода Аква ИВА ЛУКС

Производител: Аква продукти

Продуктов номер: IVALUX

Кратко описание:
Напълно различна, иновативна система за мембранна филтрация - без монтаж, производство на леко алкална вода, приятел на природата. Позволява на клиента да променя състава на пречистената вода според своите нужди и желан вкус. Пречиства водата от хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми.

Системата за мембранна филтрация съдържа:
 • Механичен филтър - 5мкм (подменя се на 12 месеца) ;
 • Филтър активен въглен - (подменя се на 12 месеца) ;
 • Капсулиран мембранен елемент - обратна осмоза (подменя се на 24-36  месеца);
 • Постфилтър, повишаващ pH на водата (подменя се на 12 месеца);
* Подмяната на елементите зависи главно от качествата на захранващата вода!
 
Пречистената вода е подходяща за:
 • Пиене;
 • Приготвяне на храна и напитки;
 • Приготвяне на храна за бебета и малки деца;
 • Употреба от хора, предразположени към проблеми с бъбреците;
 • Приготвяне на кристални ледени кубчета;
 • Измиване и накисване на хранителни продукти.
 • Системата е подходяща за пречистване на вода от централната водопреносна мрежа. При захранване от собствен водоизточник е възможно да се наложи използването на допълнителни филтри.

Предимства на системата:
 • Достъп до гарантирано чиста и здравословна вода;
 • Премахва до 99.99% от вредните бактерии и вируси във водата;
 • Пестите пари;
 • Пречиства водата без никакви химикали;
 • Евтина поддръжка;
 • Без монтаж.
   
Характеристики на системата:
 • Отстранява механични примеси, хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми;
 • Не задържа жизненоважни минерали;
 • Ниски операционни разходи;
 • Производителност - 250 л/денонощие;
 • Солесъдържание - до 1000 мг/л;
 • Работно налягане - 2.5 - 6.0 бара;
 • Температура на захранващата вода - 4 - 38 ºС
 • Ширина/дълбочина/височина - 25 см / 38 см / 41.5 см.
   
С иновативна филтърна система Аква Ива Лукс, Вие получавате винаги чиста, прясна и здравословна вода.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производителност 250 л/денонощие
Работно налягане 2.5 - 6.0 бара
Солесъдържание на захранващата вода до 1000 мг/л
Температура на захранващата вода 4 - 38 ºС
Размери, височина/широчина/дълбочина 41.5 / 25 / 38 см
ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ
Предфилтър Механичен филтър 5 мкм и филтър пресован активен въглен. Подменя се на 12 месеца.
Мембранен елемент Обратна осмоза - подменя се на 18 месеца.
Пост-филтър Повишава pH на водата. Подменя се на 12 месеца.

Как се пречиства водата чрез системата.
 
Пречистването се осъществява в четири етапа:
 
І-ви етап - Механичен филтър 5 мкм  - пречиства неразтворени във водата твърди частици (пясък, ръжда и др.) с размер над 5 мкм.
 
ІІ-ри етап - Филтър пресован активен въглен - служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис, задържа хлорорганични съединения, като по този начин предпазва мембраната от вредното въздействие на хлорните продукти.
 
ІІІ-ти етап - Капсулиран мембранен елемент - обратна осмоза
 
Мембранната филтрация е принципно нова технология за пречистване и допречистване на води. Тя е основана на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат- пречистена вода и концентрат- елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.
 
Определено мембранната филтрация е по-фин метод за очистване на водата и подобряване на цвета и вкусовите и качества. След мембранна филтрация водата е с балансиран солеви състав, отсъстват органични продукти и тежки метали, водата е с гарантирана стерилност- без наличие на бактерии, вируси, цисти.

Капсулираната мембрана за обратна осмоза е най-важният компонент от системата, определящ в най-голяма степен качествата на пречистената вода. Тя е с размер на порите, съответстващ на размера на молекулата на водата  0.0001-0.001 мкм. През нейните пори могат да преминат само молекулите на водата, разтворените газове и едновалентни минерални соли. Отстранява много малки молекули,  омекотява, обезцветява, отстранява нитрати, сулфати, йони, бактерии, микроорганизми и  вируси. Мембраната не пропуска органичните съединения на хлора, пестициди, хербициди и др.
 
Обратната осмоза е технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.
 
Вода, произведена чрез метода на обратна осмоза, има следните характеристики:
 • Нисък солеви състав /солесъдържание TDS-под 50мг/л/, подходяща за ежедневна употреба, диети, приготвяне на напитки;
 • Леко кисела вода;
 • Стерилна вода по отношение на патогенни микроорганизми;
 • Произвежда вода с балансиран вкус;
 • Базира се на физични процеси и не използва химикали и реагенти;
 • Гарантирано отстранява бактерии, вируси, цисти - 99.99%;
 • Ниски операционни разходи.
   
ІV-ти етап - Постфилтър - той  повишава pH на водата и я прави приятна на вкус