Диспенсър за вода FC5000ROP

Продуктов номер: FC5000ROP

Кратко описание:

Диспенсърът за вода е с капацитет 13 литра/час студена вода и 18 литра/час топла вода. Разполага с 8 литров резервоар за студена вода и 8 литров за топла вода. Системата разполага и с допълнителен резервоар 45 л за пречистена вода.

Системата за филтриране на вода е съставена от:
  • Механичен филтър 5µm - 1 бр.
  • Филтър с гранулиран активен въглен ( GAC ) - 2 бр.
  • Капсулирана мембрана за обратна осмоза, с капацитет 300 литра/24 ч - 1 бр.
  • Антибактериален филтър - 1 бр.
     
Системата има помпа за по-висока производителност.
 
Диспенсърът за вода е с капацитет 13 литра/час студена вода и 18 литра/час топла вода. Разполага с 8 литров резервоар за студена вода и 8 литров за топла вода. Системата разполага и с допълнителен резервоар 45 л за пречистена вода.