Филтър за вода Аква ИВА СТАНДАРТ +

Производител: Аква продукти

Продуктов номер: IVA-STANDART

Кратко описание:

Аква продукти ООД разработи системата за филтрация на вода Аква Ива Стандарт+, която разполага с двете най-съвременни мембранни технологии за производство на питейна вода - нанофилтрация и обратна осмоза.
 
С филтърната система Аква Ива Стандарт+ получавате два различни потока вода с качества близки до натуралните извори в природата. Възможност за избор на два мембранни елемента - нанофилтър и обратна осмоза - обединени в една система.

Защо бяха положени усилия и време за разработването на тази нова филтърна система?
 
Световната здравна организация препоръчва употребата на разнообразни по състав води с различен минерално-солеви състав.
Специалистите в областта на здравеопазването предупреждават, че здравето на хората при употреба на недоброкачествена питейна вода е съизмеримо със загуби от стихийни бедствия, екологични катастрофи, глад и други глобални фактори. По данни на СЗО повече от 500 млн души в света заболяват при употреба на некачествена питейна вода - до 80% от стомашно-чревните инфекциозни заболявания са обусловени от контакт със заразени води. Материалните загуби при това, дори във високо развитите страни достигат десетки милиарди долари на година.
 
Тези проблеми налагат използването на съвременни технологии за пречистване на водите за питейни и хранителни цели.
 
В съвременните инсталации, произвеждани от световните лидери в тази област винаги присъства една от мембранните технологии - ултрафилтрация, нанофилтрация, обратна осмоза, а използването на механична филтрация и филтрация с активен въглен са прилагани основно като технологии за предварителна обработка на водите.
 
Какво представляват и как пречистват водата тези технологии?
 
Ултрафилтрация
 
Ултрафилтрационните мембрани са с размери на порите от 0.01-0.1 мкм и задържат големи органични молекули (мол. тегло по-голямо от 10 000 Д), колоидни частици, водорасли, бактерии и вируси, понижават значително мътността на питейната вода, но пропускат разтворените соли. Такива мембрани се използват в бита, като обезпечават стабилно високо качество на пречистване от неразтворени вещества, но не променят минералния състав на водата.
 
Нанофилтрация
 
Нанофилтрацията е физичен процес, при който под въздействието на хидростатично налягане водата преминава през нанофилтрационни мембрани с размери на порите от 0.001-0.01 мкм. Те задържат органични съединения с мол. маса по-голяма от 300 Д и пропускат от 20-90% от разтворените соли в зависимост от структурата на мембраната. Отстраняват органични и неорганични разтворени вещества, бактерии, вируси, патогенни микроорганизми и много други нежелани замърсители, но запазват част от здравословните минерали във водата.
 
Предимства на нанофилтрацията:
 • Не задържа жизнено важни елементи и минерали;
 • Производство на леко алкална вода;
 • Произвежда вода с балансиран вкус;
 • Специфична особеност на нанофилтрацията е отстраняването на многовалентни йони;
 • Базира се на физични процеси и не използва химикали и реагенти;
 • Гарантирано отстранява бактерии, вируси, цисти - 99.99%;
 • Ниски операционни разходи.
   
Обратна осмоза
 
Обратната осмоза е физичен процес, при който под въздействието на хидростатично налягане водата преминава през полупропусклива мембрана с размери на порите от 0.0001-0.001 мкм.
 
Обратноосмотичните мембрани задържат всички бактерии и вируси, голяма част от разтворените соли (97-99%) и пропускат само молекулите на водата, разтворени газове и едновалентни минерални соли. Отстраняват нитрати, сулфати, йони, обезцветяват и омекотяват водата.
 
Обратната осмоза е комплексна технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.
 
Вода, произведена чрез метода на обратна осмоза има следните характеристики:
 • Нисък солеви състав (солесъдържание TDS - под 50 мг/л), подходяща за ежедневна употреба, диети, приготвяне на напитки;
 • Леко кисела вода;
 • Стерилна вода по отношение на патогенни микроорганизми.
   
Мембранната технология добива все по голяма популярност в бита благодарение на своята надеждност, компактност, удобство при експлоатация и разбира се на стабилно високо качество на получаваната питейна вода. Много хора потвърждават, че благодарение на мембранните технологии са узнали истинския цвят на чистата вода.
 
Съвременните тенденции определят обратната осмоза и нанофилтрацията като най-подходящи технологии за пречистване и допречистване на питейна вода, като се дава предимство на нанофилтрацията при производство на вода за ежедневна употреба.
 
При водоизточници с ниско солесъдържание, каквито са в районите София, Бургас, част от Черноморието, Велико Търново е напълно удачна употребата на технологията ултрафилтрация. При такива случаи вместо нанофилтрация или обратноосмотична мембрана, можем успешно да комбинираме с ултрафилтрационна мембрана.
 
Ние можем при подобни случаи да направим анализ на Вашия водоизточник и да Ви предложим решение, което да включва две от посочените технологии - наномембрана, обратна осмоза или ултрафилтрация. 
 
Провеждането на дълбоко пречистване в мембраната може да стане само с вода, която е претърпяла предварителна комплексна обработка. Този етап е предвиден и при Аква Ива Стандарт+ във филтър, разработен на основата на високо качествен селективен активен въглен и специален филтруващ материал, задържащ пясъци, ръжда и други неразтворени продукти, както и свободен хлор, хлорорганични съединения и др.
 
Като последен стадий за обработка на водата след мембранната филтрация е разработен филтър от селективен активен въглен, съдържащ сребро с бактерицидно действие до окончателно пречистване от малки дози хлор и хлорорганични съединения, разтворени газове и микроорганизми, бактерии и вируси.
 
КОГАТО ПРИТЕЖАВАТЕ АКВА ИВА СТАНДАРТ+, ВИЕ ЩЕ СМЕНЯТЕ МЕМБРАННИЯ ФИЛТЪР ДВА ПЪТИ ПО-РЯДКО, Т.Е. НА 48-72 МЕСЕЦА!!!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производителност 150 л/денонощие
Работно налягане 2.5 - 6.0 бар
Солесъдържание на захранващата вода до 1000 мг/л (ВиК захранване)
Температура на захранващата вода 4 - 38 ºС
ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ
Предфилтър Съдържа специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца
Мембранен елемент 2 бр. - нанофилтър в комбинация с обратна осмоза. Подменя се на 24-36 месеца.
Пост-филтър 2 бр. - съдържа сребро с бактерицидно действие и селектиран гранулиран въглен. Подменя се на 12 месеца;
Кран за монтаж Кран за монтаж на мивка с два изхода - за вода обработена с нанофилтрация или обратна осмоза.

Сертификат за филтърна система Аква ИВА СТАНДАРТ +.
Изтегли (PDF 0.1MB)