Пречистване на индустриални отпадъчни води

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ НА АЕРОБЕН ПРИНЦИП
 
Вашият партньор в пречистването на индустриални отпадъчни води!
 
„Аква продукти” ООД проектира и изгражда пречиствателни станции за пречистване на индустриални отпадъчни води.
 
В зависимост от състава на отпадъчните води, формирани от различни производства, ние проектираме и изграждаме уникални технологии за пречистване на водата, съобразени с основните замърсители.
 
Технологичното оборудване: аерационна система, състояща се от въздуходувки, мембранни дифузьори, се доставя от немски компании с дългогодишен опит в производството на оборудване за пречиствателни станции.
 
Другите основни технологични възли – флотатори, миксери, транспортни помпи, управление се доставят от водещи европейски производители.


ПРИНЦИПИ
 
Пречиствателните станции представляват комбинация от различни технологии, като: реагентна и безреагентна флотация, коагулация, биохимично пречистване и мембранни методи.
 
Ние проектираме и изграждаме нашите станции, базирайки се на основните принципи:
  • Минимални инвестиционни и експлоатационни разходи;
  • Лесно обслужване и напълно автоматизирано управление;
  • Строго съобразяване с нормативната уредба на Р България за заустване на пречистените отпадъчни води;

 
ПРЕДИМСТВА
 
Предимства на нашите технологии и технологични решения:
  • Възможност за jar тестове на различни видове отпадъчни води и подбор на най-добрата технология, информация за експлоатационни разходи (енергийни, реагенти).
  • Възможност за оптимизиране на водното стопанство - нашия инженерен екип отделя особено внимание за оползотваряне на ценните съставки в  някои отпадъчни води, като суроватка в млекопреработването и др.
  • По-ниски инвестиционни и експлоатационни разходи в сравнение с останалите конвенционални решения.
  • Възможност за регулиране режима на работа на отделните възли, според органичното и хидравличното натоварване. Това позволява икономичен режим на натоварване наенергиите и механичните компоненти.