Пречиствателни станции

Предимства на пречиствателните станции:
 
  • Висока надеждност на изпълнителните механизми;
  • Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи;
  • Лесна за обслужване и напълно автоматизирано управление;
  • Минимален обем на излишната активна утайка;
  • Гарантирано качество на пречистените отпадъчни води;
     
Пречиствателните станции за биохимично пречистване на битови отпадъчни води Аква Пулс са проектирани за пречистване на води от: еднофамилни къщи, малки вилни селища, хотели, бензиностанции и др. Капацитет: 4 - 100 еквивалентни жители. Пречистените води могат да се заустват във водоприемник II-ра категория.
 
Тази система включва следните звена: денитрификация, нитрификация (биобасейн), зона за утаяване (вертикален утаител) и калово стопанство.
 
Пречиствателните станции Аква Пулс са проектирани за всеки конкретен обект и са изцяло българска разработка. Основните технологични възли: въздуходувки, дифузьори, управляваща апаратура се  доставят от реномирани производители от Германия, Япония и Чехия.  По-голямата част от спомагателното оборудване е налично на българския пазар и е с доказан дълъг експлоатационен ресурс. Системите за контрол и управление на технологичния процес позволяват корекции в зависимост от натовареността на обекта, който станцията обслужва. Пречиствателната станция Аква пулс може да е в полимерен корпус или бетоново съоръжение.